hipergovazd.am

hy_AM

Hilco, չժանգոտվեղ պողպատի ձողեր, Zika TIG 308, E 308L-16

12/09/13 11:32:16 | Առաջարկություններ | Եռակցման, զոդման տեխնիկա
Հիլկո ընկերությունը ներկայացնում է Zika ընկերության(Իսրայել) չժանգոտվեղ պողպատի ձողեր 1.2մմ և 1.6մմ չափով, 1 տուփը 5.0կգ է: 1կգ-ի գինն է 6000 դրամ ներառյալ ԱԱՀ, ՀԻԼԿՈ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՍՊԸ, info@hilco.am, marketing@hilco.am, www.hilco.am 0026, Երևան, Արշակունյաց 46, հեռ. 44 56 45, 44 08 72, 093) ... 33 22 33

Գինը:0 €

Բնակավայր:Երեւան

Հայտարարության համարը:632326

WWW ուղեցույց:http://hilco.am

Հայտարարություն:
Lusine Margaryan
Հեռախոս:
+374 445645

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`

նմանատիպ հայտարարություններ

Hilco, ալյումինի ձողեր արգոն պաշտպանիչ գազով եռակցման համար 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, ալյումինի ձողեր 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, ավտոմատ մգեցվող, բարձրորակ եռակցման սաղավարտ 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, մաքուր պողպատի գազով զոդման լարեր, Zika ZR6, ER-70S- 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, մաքուր պողպատի co2 գազով զոդման լարեր, Zika ZR6, ER-7 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, մաքուր պողպատե էլեկտրոդներ, Zika Z9-25E, E6013 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, մաքուր պողպատե էլեկտրոդներ,Zika Z7-25E2, E7016 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, մաքուր պողպատե էլեկտրոդներ. Zika Z4-32E2, E7018 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, չժանգոտվող պողպատի co2 գազով զոդման լարեր, ZIKA MIG 3 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, չժանգոտվող պողպատի էլեկտրոդներ,Zika Z308L, E308L-16 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, Zika 312S, E312-16, չժանգոտվող պողպատի էլեկտրոդներ 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, չժանգոտվեղ պողպատի ձողեր, Zika TIG 308, E 308L-16 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, չժանգոտվեղ պողպատի ձողեր, Zika TIG 316, E316L-16 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, Zika ZNI 55, E NiFe-Cl, չուգունի էլեկտրոդներ 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Hilco, Zika ZNI 99, ENI-Cl, չուգունի էլեկտրոդներ 0 € Եռակցման, զոդման տեխնիկա před 5 lety
Այլ նման հայտարարություններ

Ընդհամենը 22 նմանատիպ հայտարարություններ |